Ontwerp

Na de door u getoonde interesse wordt er een vrijblijvende afspraak met u gemaakt door één van onze tuin- en landschapsarchitecten. Tijdens dit intakegesprek wordt er van gedachte gewisseld over de mogelijkheden die uw tuin biedt en worden uw persoonlijke wensen geïnventariseerd. Uiteraard leggen wij dan uitvoerig onze werk- en zienswijze aan u uit. Samengevat komt dat op het volgende neer. Er worden twee verschillende schetsontwerpen gemaakt waarin uw uitgangspunten worden verwerkt. Deze plannen worden tijdens de vervolgafspraak, bij ons op het kantoor, aan u voorgelegd en toegelicht. Aan de hand van projectfoto’s van eerder gerealiseerde werken en stalen van mogelijk toe te passen materialen, krijgt u een goede voorstelling van onze ideeën.

Vervolgens geeft u bij ons aan welk plan uw voorkeur heeft en wat de op- en aanmerkingen daarbij zijn. Aan de hand daarvan gaan wij het uitgekozen schetsplan aanpassen en uitwerken tot een definitief plan.
Ter completering wordt daarbij o.a. een beplantingsplan en een verlichtingsplan gemaakt. Tijdens de vervolgafspraak worden deze uitvoerig met u besproken en informeren wij u tevens over onze mogelijkheden en te verwachten kosten aangaande de realisatie van uw tuin